Shock and static freezing, sorting, packaging and storage of berries, fruits and vegetables

Modern equipment, a highly professional team, the trust of numerous Ukrainian and foreign partners, a wide range of services - shock and static freezing, washing, sorting, inspection, pitting, peeling, 3D cutting, packaging, storage

experience, quality, equipment

Why us?

надсучасний шоковий тунель UNIDEX, потужністю до 3,5 тон/час для IQF шокової заморозки ягід, фруктів та овочів

Shock freezing

advanced UNIDEX shock tunnel with a capacity of up to 3.5 tons/hour for IQF shock freezing of berries, fruits and vegetables

Послуги по шоковій та статичній заморозі ягід, фруктів та овочів

Static freezing

capacity of static freezing up to 75 tons of raw materials per day

сертифікати ISO 9001 та FSSC 2200 (аудитор Бюро Верітас). Регулярні внутрішні та зовнішні аудити, цифрове ведення документації ХАССП

Certified production

ISO 9001, FSSC 2200 and Organic certificates Regular internal audits, digital maintenance of HACCP documentation

Повна автоматизована прослідковуваність, на всіх ділянках, від замовлення до відвантаження готового продукту. Електронний документообіг по всіх ланцюжках виробничого процесу

Full traceability

full automated traceability, in all areas, from the order to the shipment of the finished product Electronic document flow for all chains of the production process

Різка кубиком, соломкою, слайсом

High-tech equipment

machines for removing stems and leaves, washing, calibrating, pitting, peeling, cutting (cubes, straws and washers)

Повна простежуваність від постачальника до готового продукту та найвищі стандарти відбору і переробки фруктів. Наша політика – відсутність дефектів, та якість, яке не підлягає компромісам

Laboratory control

we care about our customers, so all raw materials and finished products are laboratory controlled

Власний аграрний бізнес по вирощуванню вишні, яблука, полуниці, малини, ожини, смородини, лохини, загальною площею 1 тис. га

Full cycle

A full cycle of services from cultivation and procurement of raw materials to processing, packaging, storage and transportation

наш колектив має більше ніж 10-річний досвід переробки, зберігання та реалізації ягід, фруктів та овочів, завдяки цьому досвіду та сучасному технологічному обладнанню ми завоювали довіру численних українських та іноземних партнерів

Highly professional team

our team has more than 10 years of experience in processing, storing and selling berries, fruits and vegetables, thanks to this experience and modern technological equipment, we have won the trust of numerous Ukrainian and foreign partners

Scroll to Top