Fruit preparations for yogurt, ice cream, bakery and beverages

We offer fruit preparations for dairy products, ice cream, bakery products, sauces and beverages, individually developed in close cooperation with our customers

experience, quality, equipment

Why us?

Високотехнологічний пастеризатор спільної розробки компаній Zeta Biopharma і Waldner, оснащений унікальною, запатентованою, системою подачі термочутливих компонентів, перемішування і диспергування сипучих інгредієнтів для виготовлення ФН

High-tech pasteurizer

High-tech pasteurizer jointly developed by Zeta Biopharma and Waldner, equipped with a unique, patented system for feeding heat-sensitive components, mixing and dispersing loose ingredients for the production of FP

Повністю автоматизований виробничий процес від надходження замовлення клієнта і далі, за ланцюжком: план виробництва – завдання – видача сировини – виробничий процес (з повним контролем усіх параметрів: температура, тиск, час) – діаграми варок ФН

Fully automated production process

Fully automated production process from the receipt of the customer's order and further, according to the chain: production plan - production task - issuing raw materials - production process (with full control of all parameters: temperature, pressure, time) - FP batch diagrams

сертифікати ISO 9001 та FSSC 2200 (аудитор Бюро Верітас). Регулярні внутрішні та зовнішні аудити, цифрове ведення документації ХАССП

Certified production

ISO 9001 and FSSC 2200 certificates (Bureau Veritas auditor). Regular internal and external audits, digital maintenance of HACCP documentation

Високопрофесійна команда з досвідом роботи у виробництві фруктових наповнювачів понад 20 років

Highly professional team

A highly professional team with more than 20 years of experience in the production of fruit fillers

Завод з виробництва фруктових наповнювачів з повністю закритим циклом та максимальним збереженням органолептичних та поживних властивостей ягід та фруктів

Closed production cycle

A closed production cycle with maximum preservation of organoleptic and nutritional properties of berries and fruits in FP. The size of pieces and whole berries and fruits is from 1 to 25 mm

багаторівневий контроль сторонніх домішок, починаючи від підготовки та інспекції сировини до вивантаження готового фруктового наповнювача: магніти, сита, металодетектор

Control of foreign bodies

multi-level control of foreign bodies, starting from the preparation and inspection of raw materials to the unloading of the finished fruit preparations: magnets, sieves, metal detector

Повна автоматизована прослідковуваність, на всіх ділянках, від замовлення до відвантаження готового продукту. Електронний документообіг по всіх ланцюжках виробничого процесу

Full traceability

Full traceability from the supplier to the finished product at the customer, automated in all areas, from the reception of raw materials to the shipment of the finished FP

Повна простежуваність від постачальника до готового продукту та найвищі стандарти відбору і переробки фруктів. Наша політика – відсутність дефектів, та якість, яке не підлягає компромісам

Laboratory control

we purchase only those raw materials that fully meet the requirements of our specifications, in order to be sure of the quality of the finished fruit preparations All raw materials and the finished product are subject to mandatory laboratory control

Власний аграрний бізнес по вирощуванню вишні, яблука, полуниці, малини, ожини, смородини, лохини, загальною площею 1 тис. га

Complete raw material cycle

Our own agricultural business and factory of the first transformation allow us to grow, prepare and freeze ideal raw materials with full control of the process in all areas

Довгострокові контракти з фермерськими господарствами та постачальниками в Україні і по всьому світу

Long-term contracts

Long-term contracts with farms and suppliers in Ukraine and around the world, external purchasing offices in Germany and Poland

Ексклюзивні ароматизатори, натуральні, з витонченим смаком, що збагачують профіль ФН

Exclusive flavors

Exclusive flavorings, natural, with a refined taste, enriching the profile of fruit fillers

Автоматизована СIP/SIP лінія для миття і стерилізації контейнерів та пастерізатора для виготовлення ФН

Automated CIP/SIP line

Automated CIP/SIP line for washing and sterilizing containers and a pasteurizer for the production of FP

система управління на прикладах, аудитах, постійному вдосконаленні та навчанні

e-PACT management system

a management system based on examples, prevention, audits, continuous improvement, and trainings, with an emphasis on managing our main risks - foreign objects, microbiology, allergens

Recipe development

We focus on the development of individual and innovative fillers, in close cooperation with our customers, to maximize the satisfaction of market needs

more than

12,000

recipes

The current base of the FP recipes has more than 12,000. SKU

annually

+600

recipes

annual launch, more than 600 new and innovative tastes of FP

many years of experience in development and careful attitude to each client's request

production of fillers with vitamins, minerals, herbal extracts, dietary fibers at the request of the customer

Scroll to Top